Anasayfa / Gümüşpala Mahallesi 1155 Ada 6 ve 7 nolu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.