Anasayfa / Gümüşpala Mahallesi 126 ada (96178 sayılı parselasyon planı) hk.