Anasayfa / Gümüşpala Mahallesi 210211 Ada 4 ve 5 nolu Parsellere İlişkin UİPD Hk.