Anasayfa / Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu