Anasayfa / Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi 96163 sayılı parselasyon planı hk.