Anasayfa / Hasanoğlan Havuzbaşı Mahallesi 695 ada 1 parsel 96182 sayılı parselasyon planı hk.