Anasayfa / Hasanoğlan Şehitlik Mahallesi yaklaşık 7 hektarlık alanda 96180 sayılı parselasyon planı askı süreci hk.