Anasayfa / Kurtuluş Mahallesi 1732 ada 1,2,3 ve 4 no'lu parselleri kapsayan parselasyon planı hk.