Anasayfa / Kurtuluş Mahallesi 96190 sayılı parselasyon planı askı ilanı ( Sağlık Tesis Alanı )