Anasayfa / Kurtuluş ve Hasanoğlan-İstasyon Mahallelerinde Trafo Yeri Ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama ar Planı Değişikliği