Anasayfa / Şehitlik Mahallesi Mezbaha Alanına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.