Anasayfa / Tatlıca Mahallesi 1011 ada hk. (96181 sayılı parselasyon planı)