Gazi ?AH?N | Elmada? Belediye Ba?kan? Gazi ?AH?N
Elmada? Belediye Ba?kan?

 Ba?kan?n Mesaj?...
 Ba?kana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmada?

Belediye Hesap Numaralar?
Halk Bankas? IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta ?eki Hesab? 226523

Etkinlik Takvimi

?Kasım 2018?
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Etkinliklerimizi günlere g?re inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?G?rü?leriniz bizim i?in ?nemlidir, lütfen anketimize sizde kat?l?n
ELMADAG
Hava Durumu Elmada?
Ana Sayfa » İhale İlanları
TAŞINMAZ (İŞYERİ) SATIŞ İLANI
İhale İlanları             
HASANOĞLAN DÜĞÜN SALONU VE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ Detay
AKARYAKIT VE OTOGAZ SATIN ALIMI İHALESİ Detay
BAHÇELİEVLER MAH. ATM Cihazı İhale İlanı Detay
AKÇAALİ Mh. 31 Parsel İhale İlanı Detay
Kurtuluş Mah. 1215 Ada 1 Parsel ve 210058 Ada 1 Parsel İhale İlanı Detay
ÇAYKUR FBR. 752-745 ADA YANINDA BÜFE YERİ İHALESİ Detay
Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Satış İhalesi Detay
Unlu Mamuller ve Tirit Evi İhalesi Detay
PEYZAJ MALZEMELERİ ALIM İŞİ İHALESİ Detay
KEMALPAŞA AVM 45 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM KİRALAMA İHALESİ Detay
LALABEL MAHALLESİ HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ Detay
BALYA MAKİNESİ PAZARLIK USULÜ SATIŞ İHALESİ Detay
MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BORDÜR VE TRETUAR YAPIM İŞİ İHALESİ Detay
YOL YAYALAŞTIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İHALESİ Detay
PLENT ALTI AŞINMA TABAKASI ASFALT ALIMI İHALESİ Detay
KEMALPAŞA MH. 179 ADA 3 PARSEL ROKET-92 ÖNÜ BÜFE KİRALAMA İHALESİ Detay
ÇÖP KONTEYNIR ALIMI İHALESİ Detay
KİLİTLİ PARKE TAŞI, BETON BORDÜR VE BİMS BLOK ALIMI İŞİ İHALESİ Detay
KEMALPAŞA MH. 179 ADA 3 PARSEL ROKET-92 ÖNÜ BÜFE KİRALAMA İHALESİ Detay
YENİCE MAHALLESİ BELEDİYE YANI ATM YERİ KİRALANMASI İHALESİ Detay
YENİDOĞAN MAH.210005 ADA 2 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNA KİRALAMA İHALE İŞİ Detay
KAYADİBİ MAHALLESİ 154 ADA 207-208 PARSEL TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI Detay
ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALE İLANI Detay
ÇEŞİTLİ PERSONEL HİZMET ALIMI İHALE İLANI Detay
AKARYAKIT ve OTOGAZ ALIM İLANI Detay
YEŞİLDERE FATİH MAH.BAZ İSTASYONU İHALE İLANI Detay
: 2017-2018 YILLARI İÇERİSİNDE ASFALT ALIMI Detay
2017/508957 KİK nolu KÖMÜR alımı İlanı Detay
İlçemizin Çeşitli Semtlerinde Bulunan Taşınmaz Kiralamaları Detay
BOYA MALZEME ALIMI İHALE İLANI Detay
İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) SATIŞ İLANI Detay
İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
1182 ADA 1 PARSEL ASKI İLANI Detay
YAKLAŞIK 715 Ha ALANDA 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM-UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM HİZMET ALIMI Detay
PROFİL VE METAL MALZEME İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
ORGANİZASYON İHALE İLANI Detay
AHŞAP MALZEME ALIMI İHALESİ Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) SATIŞ İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
ÇÖP KONTEYNIRI İHALE İLANI Detay
İLAN METNİ Detay
AKARYAKIT VE OTOGAZ İHALE İLANI Detay

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINMAZ (İŞYERİ)  SATIŞ İLANI

 

      1.-İlçemizin  Kurtuluş (Tatlıca) Mahallesinde Kat Mülkiyeti kuruluaşağıdaki tabloda Mahallesi , Ada/parsel numarası, İşyerinin Alanı , Arsa Payı , Muhammen Bedeli , Geçici Teminatı , İhale günü ve saati belirtilen 1 adet Dükkanın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Teklif  Usulü ile satışı yapılacaktır.

 

S. No

Mah.si

Bağ. Böl. No

Ada

Par

İşyerinin Alanı

Arsa Payı

Cinsi

Muh. Bedeli          (KDV % 18)

Geçici Teminatı (Muh.Bed. % 3’ü)

İHALENİN

Tarihi

Saati

1

Kurtuluş

Z.Kat 4

832

1

70 m².

73 /514  m².

Dükkan

35.000.-TL+ KDV

1.239.-TL

03.04.2017

10:30

 

      2.- Kiralamaya konu Şartname idarede bedelsiz görülebilir. Şartnameler 50.-TL (ElliTürklirası) karşılığı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek olanların İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

    3.-İhaleye  ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden Kişi / Kişiler tarafından ödenecektir.

      4.-İhaleye katılabilmek için ; 2886 sayılı  Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

     5.- Gerçek Kişilerden;

           a.-) Kanuni ikametgâh adresi , Nüfus Müdürlüklerinden  alınacak onaylı Adres  Beyanı.(Tebligat için adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.)

          b.-) Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

           c.-) İhaleye vekaleten  iştirak edilmesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmak ilişkin (Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren) Noter Onaylı Vekaletname ile vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, vekile ait Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

          d.-) İhale Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

           e.-) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

          Tüzel Kişilerden;

          a.-) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

          b.-) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

          c.-) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

          d.-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi. 

            e.-) İlgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Gazetede bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            f.-) Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar,noter onaylı ortak girişim beyannamesi, yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletname, noter tasdikli imza sirküleri.

       6.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihalesine katılmak istedikleri dükkanın (işyerinin) ihale gün ve saatine kadar, şartnamede ve yukarıda istenen bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

      7.- İsteklinin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

      8.- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

       9.- Kiraya verilecekdükkan (işyeri) mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye katılan istekliler kiraya verilmesi düşünülen işyerini görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için işyerinin evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Dükkan (İşyeri) teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

     10.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

     11.- Satışa sunulan işyerlerinin son müracaat günü (ihale tarihi), saati ve yeri yukarıda tabloda belirtilmiştir.

     12.- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

     13.- İhale bilgileri ayrıcahttp://elmadag.bel.tr. Adresinden de görülebilir.

              2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.       … / 03 / 2017


Fonksiyonel kadın spor kıyafetlerimizi real madrid forma
, moda ve eğitim arasındaki mükemmel birleşimi keşfedin Ucuz Futbol Formaları. En yeni stiller ve renklerdeki spor kıyafetlerimizi satın alın. Fitness rejiminizi kanalize etmek için trend ve ucuz forma süper konforlu bayan spor giysileri.
1926 represents a year fake replica watches that is crucial to the replica watches uk Tudor. In this year, brand founder Hans Wilsdorf best replica watches registered the "The Tudor" trademark and replica watches rolex founded the Tudor watch.