Gazi ŞAHİN | Elmadağ Belediye Başkanı Gazi ŞAHİN
Elmadağ Belediye Başkanı

 Başkanın Mesajı...
 Başkana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmadağ

Belediye Hesap Numaraları
Halk Bankası IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta Çeki Hesabı 226523

Etkinlik Takvimi

Etkinliklerimizi günlere göre inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?Görüşleriniz bizim için önemlidir, lütfen anketimize sizde katılın
ELMADAG
Hava Durumu Elmadağ
Ana Sayfa » İhale İlanları
İHALE İLANI

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 

İHALE İLANI

           Belediyemiz Sınırları içerisinde; İlçemizin Yeşildere-Fatih Mahallesinde bulunan (Su Deposu Sokak) mülkiyeti Belediyemize ait 114 Ada 1 nolu parselin; bir Baz İstasyonu kurulacak kadar kısmı  (Baz İstasyonu kurulmak üzere); 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 .nci Maddesi kapsamında “ Açık Teklif Usulü”ile  3 (Üç) yıl süre ile  Kiraya verilecektir.

          1.- İhale 03.07.2017  Pazartesi günü saat 11.oo’de , Yenice Mahallesi İnönü Caddesi No:59’de bulunan   Belediyemiz Hizmet Binası içerisindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

          2.- İhale edilecek işe ait İdari Şartname Belediyemiz Hizmet Binası Zemin katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 100.oo.-TL  (YüzTürkLirası) karşılığı temin edilebilir.

          3.- İhale edilen işe ait ; İşin Muhammen Bedeli ,Geçici Teminat Tutarı , İhale Günü ve Saati aşağıya çıkarılmıştır.

         4.- İhaleye katılacak;

                 Tüzel  Kişi ve Kuruluşlar Ticaret Odasından veya bağlı bulundukları ilgili Dernek Kuruluşlarından alacakları üyelik belgesini veya faaliyet belgesin , imza sirkülerini (Noterden) Geçici Teminat Makbuzunu , Yetki Belgelerini ,

                Şahıslar ise Nüfus Cüzdanı Suretini , İkametgah Belgesi , Geçici Teminat Makbuzunu,

                Ortak İhaleye katılacak olanlar ise bu belgelerin yanı sıra Ortaklık Belgesini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

          5.- İhaleye katılacaklar Geçici Teminat Bedellerini İhale günü olan 03.07.2017 Pazartesi günü ihale saatine kadar Belediyemiz Veznesine yatırmaları gerekmektedir.

          6.- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde belirtilen Kişi veya Kuruluşlar kesinlikle  ihaleye katılamayacaklardır.

         7.-Kiraya verilecek alan ile ilgili  geniş bilgi almak isteyenler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

              Keyfiyet İlan Olunur.13.06.2017                                                  

                                                          

 

YEŞİLDERE-FATİH MAHALLESİ 114 ADA 1 NOLU PARSELİN

(BİR BAZ İSTASYONU KURULACAK KADAR ALANIN) BİR KISMININ

BAZ İSTASYONU KURULMAK ÜZERE  KİRAYA VERİLMESİNE AİT İŞİN

 

 

KİRALANACAK ALANIN ADRESİ

YILLIK / 3 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI (% 3)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

KİRA

SÜRESİ

 

Yeşildere-Fatih Mah.Su Deposu Sk.

                         Elmadağ/ANKARA

20.000.oo.-TL x 3 Yıl üzerinden 60.000.oo.-TL

(AltmışbinTürkLirası)

1.800.oo.-TL                                (3 yıl üzerinden)

(BinsekizyüzTürkLirası

 

03.07.2017

 

11.oo

 

3 (üç) Yıl