Gazi ?AH?N | Elmada? Belediye Ba?kan? Gazi ?AH?N
Elmada? Belediye Ba?kan?

 Ba?kan?n Mesaj?...
 Ba?kana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmada?

Belediye Hesap Numaralar?
Halk Bankas? IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta ?eki Hesab? 226523

Etkinlik Takvimi

Etkinliklerimizi günlere g?re inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?G?rü?leriniz bizim i?in ?nemlidir, lütfen anketimize sizde kat?l?n
ELMADAG
Hava Durumu Elmada?
Ana Sayfa » İhale İlanları
YENİDOĞAN MAH.210005 ADA 2 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNA KİRALAMA İHALE İŞİ
İhale İlanları             
ÇAYKUR FBR. 752-745 ADA YANINDA BÜFE YERİ İHALESİ Detay
Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Satış İhalesi Detay
Unlu Mamuller ve Tirit Evi İhalesi Detay
PEYZAJ MALZEMELERİ ALIM İŞİ İHALESİ Detay
KEMALPAŞA AVM 45 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM KİRALAMA İHALESİ Detay
LALABEL MAHALLESİ HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ Detay
BALYA MAKİNESİ PAZARLIK USULÜ SATIŞ İHALESİ Detay
MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BORDÜR VE TRETUAR YAPIM İŞİ İHALESİ Detay
YOL YAYALAŞTIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İHALESİ Detay
PLENT ALTI AŞINMA TABAKASI ASFALT ALIMI İHALESİ Detay
KEMALPAŞA MH. 179 ADA 3 PARSEL ROKET-92 ÖNÜ BÜFE KİRALAMA İHALESİ Detay
ÇÖP KONTEYNIR ALIMI İHALESİ Detay
KİLİTLİ PARKE TAŞI, BETON BORDÜR VE BİMS BLOK ALIMI İŞİ İHALESİ Detay
KEMALPAŞA MH. 179 ADA 3 PARSEL ROKET-92 ÖNÜ BÜFE KİRALAMA İHALESİ Detay
YENİCE MAHALLESİ BELEDİYE YANI ATM YERİ KİRALANMASI İHALESİ Detay
YENİDOĞAN MAH.210005 ADA 2 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNA KİRALAMA İHALE İŞİ Detay
KAYADİBİ MAHALLESİ 154 ADA 207-208 PARSEL TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI Detay
ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALE İLANI Detay
ÇEŞİTLİ PERSONEL HİZMET ALIMI İHALE İLANI Detay
AKARYAKIT ve OTOGAZ ALIM İLANI Detay
YEŞİLDERE FATİH MAH.BAZ İSTASYONU İHALE İLANI Detay
: 2017-2018 YILLARI İÇERİSİNDE ASFALT ALIMI Detay
2017/508957 KİK nolu KÖMÜR alımı İlanı Detay
İlçemizin Çeşitli Semtlerinde Bulunan Taşınmaz Kiralamaları Detay
BOYA MALZEME ALIMI İHALE İLANI Detay
İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) SATIŞ İLANI Detay
İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
1182 ADA 1 PARSEL ASKI İLANI Detay
YAKLAŞIK 715 Ha ALANDA 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM-UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM HİZMET ALIMI Detay
PROFİL VE METAL MALZEME İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
ORGANİZASYON İHALE İLANI Detay
AHŞAP MALZEME ALIMI İHALESİ Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) SATIŞ İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
ÇÖP KONTEYNIRI İHALE İLANI Detay
İLAN METNİ Detay
AKARYAKIT VE OTOGAZ İHALE İLANI Detay

MÜDÜRLÜK/BİRİM

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİLİ ADRES-TELEFON

Yenice Mahallesi İnönü Caddesi No:59  Elmadağ/ANKARA                       0 (312) 863 06 50 -51-52

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Elmadağ Belediye Başkanlığı Encümen Salonu                                   (Belediye Hizmet Binası 2 nci kat)

İHALE KONUSU

İlçemizin Yenidoğan Mahallesinde 2 605,43 m2. Yüzölçümlü 210005 Ada 2 Parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2.212,9 m2. Net Kapalı Alana, 246 m2. Açık Alana, 1.840 m2. Bahçe Kullanım Alanına sahip Binanın;“Belediyemiz Meclisi’nin 02.01.2018 gün 2018/12 sayılı kararına uygun olarak”  kiraya verilmesi işi.

İHALE TÜRÜ /USULÜ

Kiralama / 2886 sayılı Kanunun 45 nci Maddesi gereğince Açık Teklif

MUHAMMEN BEDEL

7.220,00.-TL (Aylık) x 120 Ay  (10 yıl), (Kiralama süresi) = 866.400,00.-TL (SekizyüzaltmışaltıbindörtyüzTürkLirası)

ÖDEME ŞEKLİ

Aylık Peşin

SÜRESİ

10 (on) YIL

GEÇİCİ TEMİNAT

25.992,00 TL (on yıllık kira bedeli üzerinden)

(YirmibeşbindokuzyüzdoksanikiTürklirası)

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ

250,00 TL (İkiyüzelliTürklirası)

İHALE TARİH VE SAATİ

05 / 02 / 2018 Pazartesi , Saat  10:00

 

        1.- Kiralamaya konu taşınmaza ait İhale Şartnamesi İdarede bedelsiz görülebilir. İhale Şartnamesi bedeli ödenmek sureti ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

         2.- İhaleye ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler ihaleye iştirak eden kişi/kişiler tarafından ödenecektir.

         3.- İhaleye katılım için ; 2886 sayılı  Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak , Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

         4.- Geçici Teminat Mektubu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak Teminat Mektupları süresiz olacaktır.) veya Geçici Teminat Bedelinin ve İhale Şartname Bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

          5.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihale gün ve saatine kadar, şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin (güncel)  asıllarını veya aslına uygunluğu  noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

         6.- İsteklinin veya  imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

         7.- Posta, Telgraf , Elektronik posta veya faksla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

          8.- Kiraya verilecek taşınmaz mesai saatleri içerisinde belirtilen adreste görülebilir.İhaleye katılan isteklilerin kiraya verilmesi düşünülen taşınmazı  görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınmazın ve müştemilatlarının evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez.Taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

         9.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

       10.- Kiraya verilecek taşınmaz ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

       11.- İlanda belirtilmeyen haller için İhale Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

                2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Fonksiyonel kadın spor kıyafetlerimizi real madrid forma
, moda ve eğitim arasındaki mükemmel birleşimi keşfedin Ucuz Futbol Formaları. En yeni stiller ve renklerdeki spor kıyafetlerimizi satın alın. Fitness rejiminizi kanalize etmek için trend ve ucuz forma süper konforlu bayan spor giysileri.
1926 represents a year fake replica watches that is crucial to the replica watches uk Tudor. In this year, brand founder Hans Wilsdorf best replica watches registered the "The Tudor" trademark and replica watches rolex founded the Tudor watch.