Gazi ?AH?N | Elmada? Belediye Ba?kan? Gazi ?AH?N
Elmada? Belediye Ba?kan?

 Ba?kan?n Mesaj?...
 Ba?kana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmada?

Belediye Hesap Numaralar?
Halk Bankas? IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta ?eki Hesab? 226523

Etkinlik Takvimi

?Kasım 2018?
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Etkinliklerimizi günlere g?re inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?G?rü?leriniz bizim i?in ?nemlidir, lütfen anketimize sizde kat?l?n
ELMADAG
Hava Durumu Elmada?
Ana Sayfa » İhale İlanları
LALABEL MAHALLESİ HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ
İhale İlanları             
HASANOĞLAN DÜĞÜN SALONU VE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ Detay
AKARYAKIT VE OTOGAZ SATIN ALIMI İHALESİ Detay
BAHÇELİEVLER MAH. ATM Cihazı İhale İlanı Detay
AKÇAALİ Mh. 31 Parsel İhale İlanı Detay
Kurtuluş Mah. 1215 Ada 1 Parsel ve 210058 Ada 1 Parsel İhale İlanı Detay
ÇAYKUR FBR. 752-745 ADA YANINDA BÜFE YERİ İHALESİ Detay
Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Satış İhalesi Detay
Unlu Mamuller ve Tirit Evi İhalesi Detay
PEYZAJ MALZEMELERİ ALIM İŞİ İHALESİ Detay
KEMALPAŞA AVM 45 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM KİRALAMA İHALESİ Detay
LALABEL MAHALLESİ HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ Detay
BALYA MAKİNESİ PAZARLIK USULÜ SATIŞ İHALESİ Detay
MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BORDÜR VE TRETUAR YAPIM İŞİ İHALESİ Detay
YOL YAYALAŞTIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İHALESİ Detay
PLENT ALTI AŞINMA TABAKASI ASFALT ALIMI İHALESİ Detay
KEMALPAŞA MH. 179 ADA 3 PARSEL ROKET-92 ÖNÜ BÜFE KİRALAMA İHALESİ Detay
ÇÖP KONTEYNIR ALIMI İHALESİ Detay
KİLİTLİ PARKE TAŞI, BETON BORDÜR VE BİMS BLOK ALIMI İŞİ İHALESİ Detay
KEMALPAŞA MH. 179 ADA 3 PARSEL ROKET-92 ÖNÜ BÜFE KİRALAMA İHALESİ Detay
YENİCE MAHALLESİ BELEDİYE YANI ATM YERİ KİRALANMASI İHALESİ Detay
YENİDOĞAN MAH.210005 ADA 2 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNA KİRALAMA İHALE İŞİ Detay
KAYADİBİ MAHALLESİ 154 ADA 207-208 PARSEL TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI Detay
ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALE İLANI Detay
ÇEŞİTLİ PERSONEL HİZMET ALIMI İHALE İLANI Detay
AKARYAKIT ve OTOGAZ ALIM İLANI Detay
YEŞİLDERE FATİH MAH.BAZ İSTASYONU İHALE İLANI Detay
: 2017-2018 YILLARI İÇERİSİNDE ASFALT ALIMI Detay
2017/508957 KİK nolu KÖMÜR alımı İlanı Detay
İlçemizin Çeşitli Semtlerinde Bulunan Taşınmaz Kiralamaları Detay
BOYA MALZEME ALIMI İHALE İLANI Detay
İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) SATIŞ İLANI Detay
İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
1182 ADA 1 PARSEL ASKI İLANI Detay
YAKLAŞIK 715 Ha ALANDA 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM-UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM HİZMET ALIMI Detay
PROFİL VE METAL MALZEME İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
ORGANİZASYON İHALE İLANI Detay
AHŞAP MALZEME ALIMI İHALESİ Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) SATIŞ İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
ÇÖP KONTEYNIRI İHALE İLANI Detay
İLAN METNİ Detay
AKARYAKIT VE OTOGAZ İHALE İLANI Detay

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İŞYERİ KİRALANMASINA İLİŞKİN

 

İHALE İLANI

 

          1.-Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Lalabel Mahallesinde 538,539 ve 540 adalar arasındaki 2 293 m2. yüzölçümlü Park Alanı içerisinde bulunan 40,60 x 20,00 = 812 m2. lik Çim Yüzeyli Halı Saha ile 8,60 x 3,30 = 28,38 m2. lik içerisinde Duş , wc ve ofis’ten oluşan Sosyal Tesis ; 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci Maddesi gereği 3 (Üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

          2.- Çim Yüzeyli Halı Saha Kiralama ihalesi Elmadağ Belediye Başkanlığı’nın Yenice Mahallesi İnönü Caddesi No:59 Elmadağ/ANKARA adresinde bulunan Hizmet Binasının  ikinci katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

          3.- Kiralamaya ilişkin İhale Şartnamesi idarede bedelsiz görülebilir. Şartnameler 20.-TL (YirmiTürklirası) karşılığı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. İhaleye iştirak edebilmek için İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

          4.- İhaleye  ilişkin her türlü Vergi, Resim, Harç ve tüm Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden Kişi/Kişiler tarafından ödenecektir.

         5.- İhaleye iştirak edebilmek için;

              5.1.- İsteklinin Gerçek Kişi olması halinde;

                      a. Müracaat Dilekçesi.

                      b. Onaylı Nüfus Kayıt Örneği veya Nüfus Cüzdanı Sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

                        c. Nüfus Müdürlüklerinden  alınacak onaylı Yerleşim Yeri Adres Belgesi; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. (Gerçek Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),

             5.2.- İsteklinin Tüzel Kişilik olması halinde;

                     a.-) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

                       b.-) Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve Yetki Belgeleri,

                       c.-) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi  Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 ncu  mad. yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazete suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,

              d.-) İlgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Gazetede bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

                    e.-) Gayrimenkul kiralanmasına ilişkin Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli Aslının ibrazı,                 

            5.3.- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; ihale ile ilgili Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşme  Belgesi “Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine  getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.”

             5.4.-  Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar, Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi, yetkili olduklarına dair Noter Tasdikli Vekâletname, Noter Tasdikli İmza Sirküleri.  

             5.5.  İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap (Kiralama) edebileceğini gösterir “Dışişleri Bak. veya Tapu Kad. Gen. Müd. Dış İliş. Dai. Bşk.’dan” izin belgesini ibraz etmeleri,

             5.6.- İdari Şartnamede belirtilen usullere uygun  Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge ile İhale Şartname Bedelinin yatırıldığına ilişkin Belgenin teklif dosyasına konulmuş olması,

             5.7.- Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış/kaşelenmiş İhale Şartnamesinin ihale dosyasına konulmuş olması,            

            5.8.- İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde;

                      Gerçek Kişi adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; Kimlik Belgeleri, Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Noter Tasdikli İmza Sirkülerinin Aslı.(İhale tarihinden en geç üç ay öncesine kadar)

                      Tüzel Kişilik adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; Kimlik Belgeleri, Noter Tasdikli İmza Sirkülerinin Aslı (İhale tarihinden en geç üç ay öncesine kadar) ile Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir Noter Onaylı Vekâletnamelerinin aslının ibrazı,                               

             5.9.- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşımayanlar geçerli kabul edilmeyecektir.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “Aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

             5.10.- Kiraya verilmesi düşünülen Çim Yüzeyli Halı Saha ve Sosyal Tesis mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreste görülebilir.  İhaleye katılan istekliler Tesisi yerinde görmüş,beğenmiş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için Tesisin  evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Bu konuda Belediyemiz aleyhine her hangi bir itiraz ve talep hakkı (Maddi Tazminat ve İlave Yapım /Tedarik Hakkı)  bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Çim Yüzeyli Halı Saha ve Sosyal Tesis teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.     

              5.11.- İhaleye vekaleten  iştirak edilmesi halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmak ilişkin (Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren) Noter Onaylı Vekaletname ile vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, vekile ait Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

        6 .- İhale edilecek Çim Yüzeyli Halı Saha ve Sosyal Tesisin;Muhammen Bedeli,Geçici Teminat Tutarı,İhale Günü ve Saati aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

        7.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihale gün ve saatine kadar, Şartnamede Belirtilen ve yukarıda istenen bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak tamamlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne  elden teslim edecek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

       8.- İsteklinin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

       9.- Posta, Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

     10.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

     11.- Satışa sunulan Dairelerin (Konutların) son müracaat günü (ihale tarihi), saati ve yeri yukarıda tabloda belirtilmiştir.

     12.- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

     13.- İhale bilgileri ayrıca http://elmadag.bel.tr. Adresinden de görülebilir.

              2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.           30 / 05 / 2018

 

LALABEL MAHALLESİ ÇİM YÜZEYLİ HALI FUTBOL SAHASININ

 (MÜŞTEMİLATLARI OLAN İDARİ BİNA,SOYUNMA ODALARI ,DUŞ VE TUVALETLER)

İHALE İLE KİRAYA VERİLMESİNE AİT İŞİN

 

Kiralanacak Tesisin Adresi

Aylık / 3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

(Aylık 100.-TL)

Geçici Teminatı (% 3)

İhale Tarihi

İhale Saati

Kira Süresi

Lalabel Mah.Kuşkonmaz-    Nato Sk.       Elm./ANK.

100.-TL x 36  Ay = 3 600.-TL (ÜçbinaltıyüzTürkLirası)

 108.-TL                                (YüzsekizTürklirası)

 

21.06.2018

 

11:00

 

3 (üç) Yıl

 

 

 


Fonksiyonel kadın spor kıyafetlerimizi real madrid forma
, moda ve eğitim arasındaki mükemmel birleşimi keşfedin Ucuz Futbol Formaları. En yeni stiller ve renklerdeki spor kıyafetlerimizi satın alın. Fitness rejiminizi kanalize etmek için trend ve ucuz forma süper konforlu bayan spor giysileri.
1926 represents a year fake replica watches that is crucial to the replica watches uk Tudor. In this year, brand founder Hans Wilsdorf best replica watches registered the "The Tudor" trademark and replica watches rolex founded the Tudor watch.