Gazi ?AH?N | Elmada? Belediye Ba?kan? Gazi ?AH?N
Elmada? Belediye Ba?kan?

 Ba?kan?n Mesaj?...
 Ba?kana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmada?

Belediye Hesap Numaralar?
Halk Bankas? IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta ?eki Hesab? 226523

Etkinlik Takvimi

?Kasım 2018?
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Etkinliklerimizi günlere g?re inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?G?rü?leriniz bizim i?in ?nemlidir, lütfen anketimize sizde kat?l?n
ELMADAG
Hava Durumu Elmada?
Ana Sayfa » İhale İlanları
Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Satış İhalesi
İhale İlanları             
HASANOĞLAN DÜĞÜN SALONU VE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ Detay
AKARYAKIT VE OTOGAZ SATIN ALIMI İHALESİ Detay
BAHÇELİEVLER MAH. ATM Cihazı İhale İlanı Detay
AKÇAALİ Mh. 31 Parsel İhale İlanı Detay
Kurtuluş Mah. 1215 Ada 1 Parsel ve 210058 Ada 1 Parsel İhale İlanı Detay
ÇAYKUR FBR. 752-745 ADA YANINDA BÜFE YERİ İHALESİ Detay
Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Satış İhalesi Detay
Unlu Mamuller ve Tirit Evi İhalesi Detay
PEYZAJ MALZEMELERİ ALIM İŞİ İHALESİ Detay
KEMALPAŞA AVM 45 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM KİRALAMA İHALESİ Detay
LALABEL MAHALLESİ HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ Detay
BALYA MAKİNESİ PAZARLIK USULÜ SATIŞ İHALESİ Detay
MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BORDÜR VE TRETUAR YAPIM İŞİ İHALESİ Detay
YOL YAYALAŞTIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İHALESİ Detay
PLENT ALTI AŞINMA TABAKASI ASFALT ALIMI İHALESİ Detay
KEMALPAŞA MH. 179 ADA 3 PARSEL ROKET-92 ÖNÜ BÜFE KİRALAMA İHALESİ Detay
ÇÖP KONTEYNIR ALIMI İHALESİ Detay
KİLİTLİ PARKE TAŞI, BETON BORDÜR VE BİMS BLOK ALIMI İŞİ İHALESİ Detay
KEMALPAŞA MH. 179 ADA 3 PARSEL ROKET-92 ÖNÜ BÜFE KİRALAMA İHALESİ Detay
YENİCE MAHALLESİ BELEDİYE YANI ATM YERİ KİRALANMASI İHALESİ Detay
YENİDOĞAN MAH.210005 ADA 2 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNA KİRALAMA İHALE İŞİ Detay
KAYADİBİ MAHALLESİ 154 ADA 207-208 PARSEL TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI Detay
ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALE İLANI Detay
ÇEŞİTLİ PERSONEL HİZMET ALIMI İHALE İLANI Detay
AKARYAKIT ve OTOGAZ ALIM İLANI Detay
YEŞİLDERE FATİH MAH.BAZ İSTASYONU İHALE İLANI Detay
: 2017-2018 YILLARI İÇERİSİNDE ASFALT ALIMI Detay
2017/508957 KİK nolu KÖMÜR alımı İlanı Detay
İlçemizin Çeşitli Semtlerinde Bulunan Taşınmaz Kiralamaları Detay
BOYA MALZEME ALIMI İHALE İLANI Detay
İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) SATIŞ İLANI Detay
İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
1182 ADA 1 PARSEL ASKI İLANI Detay
YAKLAŞIK 715 Ha ALANDA 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM-UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM HİZMET ALIMI Detay
PROFİL VE METAL MALZEME İHALE İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
ORGANİZASYON İHALE İLANI Detay
AHŞAP MALZEME ALIMI İHALESİ Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) SATIŞ İLANI Detay
TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI Detay
ÇÖP KONTEYNIRI İHALE İLANI Detay
İLAN METNİ Detay
AKARYAKIT VE OTOGAZ İHALE İLANI Detay

 

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İŞYERİ (KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ)  SATIŞINA AİT

 

İHALE İLANI

 

            1.- İlçemizin Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, 4 158 m2.lik 1215 Ada 1 ve        4 012 m2.lik 210058 Ada 1 parseller üzerine yüklenici firma tarafından inşa edilen ve Sözleşme gereği Belediyemize bırakılan aşağıdaki tabloda bütün özellikleri (ihale günü/saati,  Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı,)  belirtilen Kat İrtifak Kurulu işyerleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü ile” satışa sunulacaktır.

 

          2.-  İhalenin yapılma yeri ve adresi: Yenice Mahallesi İnönü Caddesi No:59   Elmadağ/ANKARA      

                Tel: 0 312 863 06 50-51    444 65 19      Fax: 0 312 863 36 60             info@elmadag.bel.tr          

                 İhaleye iştirak edecek istekliler, ihalesine katılmak istedikleri işyerinin ihale gün ve saatine kadar, ihaleye katılım için gerekli olan belgeler ile birlikte; yukarıda belirtilen adreste bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının ikinci katında bulunan Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunmaları zorunludur.

 

           3.- İşyeri Satışına ilişkin İhale Şartnamesi idarede bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 250.-TL karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. İhaleye katılım için İhale Dokümanını (İhale Şartnamesinin) satın almaları zorunludur.

 

           4.- İşyeri satışlarında, satış bedelinin tamamı peşin ödeme içermekte olup, % 18 oranındaki KDV Bedeli satış bedeli üzerinden peşin tahsil edilecektir. Ayrıca ihaleye ilişkin her türlü Vergi, Resim, Harç ve tüm Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden Kişi/Kişiler tarafından ödenecektir.

 

           5.- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

 

          6.- İhaleye iştirak edebilmek için;

               6.1- İsteklinin Gerçek Kişi olması halinde;

                      a. Müracaat Dilekçesi.

                      b. Onaylı Nüfus Kayıt Örneği veya Nüfus Cüzdanı Sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

                        c. Nüfus Müdürlüklerinden, Mahalle Muhtarlıklarından veya e-devlet (sistemden) adresinden alınacak onaylı Yerleşim Yeri Adres Belgesi; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. (Gerçek Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),           

                      d. Noter Onaylı İmza Sirküleri,

              6.2- İsteklinin Tüzel Kişilik olması halinde;

                      a.-) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

                        b.-) Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve Yetki Belgeleri,

                        c.-) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Tic.Sic.Müd. ile Tic.ve San. Od.dan veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi” belgeyi ibraz etmesi, TC.Tic.Sic.Gaz. Nizamnamesinin 9 ncu  mad. yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya T.C. Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazete suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.           

                       d.-) İlgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tic.Sic.Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Gazetede bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

                    e.-) Taşınmaz satın alınmasına ilişkin Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli Aslının ibrazı,   

              6.3-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde;

                       a.-) İhale ile ilgili Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşme  Belgesi “Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine  getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.”

                     b.-) Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri. 

              6.4. İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

                     a.-) Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,

                     b.-) Vakfın gayrimenkul iktisap edinmesine ilişkin Genel Kurul kararının Noterden tasdikli Aslının  ibrazı,

                     c.-) Temsil edenlerin, temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli Aslının ibrazı,

                     d.-) Temsile yetkili kılınanların, Noterden tasdikli imza sirküleri Aslının ibrazı,          

                     e.-) Vakfın gayrimenkul iktisap edinmesine ilişkin Vakıflar Gen.Müd.’nden alınmış geçerli izin belgesinin ibrazı,

              6.5.- Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar, Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi, yetkili olduklarına dair Noter Tasdikli Vekâletname, Noter Tasdikli İmza Sirküleri.  

               6.6.- İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde TC. Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir “Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kad. Gen. Müd. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan” izin belgesini ibraz etmeleri,

                6.7.- İdari Şartnamede belirtilen usullere uygun  Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge ile birlikte her sayfası İstekli tarafından imzalanmış/kaşelenmiş İhale Şartnamesi ve İhale Şartname Bedelinin yatırıldığına ilişkin Belgenin teklif dosyasına konulmuş olması,      

.. 1 / 2 ..

 

 

             6.8.- İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde;

                       Gerçek Kişi adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; Kimlik Belgeleri, ihaleye katılmak üzere düzenlenmiş (Vekil adına düzenlenmiş Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren) Noter Onaylı Vekaletname ile vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri aslı (İhale tarihinden en geç üç ay öncesine kadar),vekile ait Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)

                        Tüzel Kişilik adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; Kimlik Belgeleri, Noter Tasdikli İmza Sirkülerinin Aslı (İhale tarihinden en geç üç ay öncesine kadar) ile Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir Noter Onaylı Vekâletnamelerinin aslının ibrazı,

  

            7.- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşımayanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “Aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

 

            8.- Satışa sunulan işyerleri (Küçük Sanayi sitesi) Küçük Sanayi Faaliyetleri için kullanılacak olup başkaca bir amaç için kullanılamaz.

 

             9.- Satışa sunulan işyeri (Küçük Sanayi sitesi) mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreste görülebilir.  İhaleye katılan istekliler işyeri (Küçük Sanayi sitesi) yerinde görmüş, beğenmiş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için e işyeri (Küçük Sanayi sitesi) evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Bu konuda Belediyemiz aleyhine her hangi bir itiraz ve talep hakkı (Maddi Tazminat ve İlave Yapım /Tedarik Hakkı)  bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satış sonrası işyeri (Küçük Sanayi sitesi) teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.    

 

             10.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihale gün ve saatine kadar, Şartnamede Belirtilen ve yukarıda istenen bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak tamamlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne  elden teslim edecek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.              

 

           11.- İsteklinin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

 

           12.- Posta, Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

           13.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

           14.- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

 

           15.- İhale bilgileri ayrıca http://elmadag.bel.tr.Adresinden de görülebilir.

 

                  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

                                              

ANKARA İLİ , ELMADAĞ İLÇESİ , KURTULUŞ MAHALLESİ1215  ADA 1 , 210058 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE KAT İRTİFAKI KURULU İŞYERLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN

Sıra No

Mah.

Ada/ par.

Bağ.   Böl.

Arsa Payı

Niteliği

İm.Kul.Amacı

İşy.nin Alanı

Muh. Bed. +KDV.

( K.D.V.  % 18 )

Geç. Tem.

( KDV Dahil)

İHALENİN

 

Tarihi

Saati

1

Kurtuluş

1215/1

12

255/4 158

Dükkan

Küç.San.Sit.Al.

166.64

190.000.-TL+KDV

6.726.-TL

13.09.2018

14:00

 

2

Kurtuluş

1215/1

15

196/4 158

Dükkan

Küç.San.Sit.Al.

134.10

185.000.-TL+KDV

6.549.-TL

13.09.2018

14:15

 

3

Kurtuluş

1215/1

16

255/4 158

Dükkan

Küç.San.Sit.Al.

168.41

190.000.-TL+KDV

6.726.-TL

13.09.2018

14:30

 

4

Kurtuluş

1215/1

17

187,50/4 158

Dükkan

Küç.San.Sit.Al.

127.42

175.000.-TL+KDV

6.195.-TL

13.09.2018

14:45

 

5

Kurtuluş

1215/1

18

187,50/4 158

Dükkan

Küç.San.Sit.Al.

127.39

175.000.-TL+KDV

6.195.-TL

13.09.2018

15:00

 

6

Kurtuluş

1215/1

19

187,50/4 158

Dükkan

Küç.San.Sit.Al.

127.49

175.000.-TL+KDV

6.195.-TL

13.09.2018

15:15

 

7

Kurtuluş

1215/1

20

187,50/4 158

Dükkan

Küç.San.Sit.Al.

132.47

180.000.-TL+KDV

6.372.-TL

13.09.2018

15:30

 

8

Kurtuluş

210058/1

1

48/4 012

Dükkan

Küç.San.Sit.Al.

37.17

115.000.-TL+KDV

4.071.-T L

13.09.2018

15:45

 

9

Kurtuluş

210058/1

12

55/4 012

Dükkan

Küç.San.Sit.Al.

50.79

160.000.-TL+KDV

5.664.-TL

13.09.2018

16:00

 

.. 2 / 2 ..


Fonksiyonel kadın spor kıyafetlerimizi real madrid forma
, moda ve eğitim arasındaki mükemmel birleşimi keşfedin Ucuz Futbol Formaları. En yeni stiller ve renklerdeki spor kıyafetlerimizi satın alın. Fitness rejiminizi kanalize etmek için trend ve ucuz forma süper konforlu bayan spor giysileri.
1926 represents a year fake replica watches that is crucial to the replica watches uk Tudor. In this year, brand founder Hans Wilsdorf best replica watches registered the "The Tudor" trademark and replica watches rolex founded the Tudor watch.