T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

                    

Müzeyyen YAMAK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Telefon: (0.312) 863 06 50 (131)

Faks     : (0.312) 863 36 60

e-posta : m.yamak@elmadag.bel.tr

ÇALIŞMA ALANLARI

1.Kültür ve Sanatsal Etkinlikler
2.Sosyal Sorumluluk Projeleri
3.Sportif Etkinlikler
4.Engelliler,Yaşlılar,İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar
5.Eğitime Destek Çalışmaları
6.Festival ve Tanıtım Çalışmaları

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- Başkanlıkça yapılması istenen etkinlikleri planlar ve uygular
- Etkinlik ve organizasyonlarda gerekli olabilecek ortamı hazırlar, araç ve gereci temin eder
- Tarihsel ve kültürel değerlerine sahip çıkar ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapar
- Kültürel miras ve değerlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak için gerekli çalışmaları yapar
- Kurum ve kuruluşların kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini destekler ve gerektiğinde birlikte etkinlikler düzenlemek için gerekli çalışmaları yapar
- Elmadağ’ı tanıtmak ve kültürel hayata katkıda bulunma amacına yönelik çeşitli konularda kitap,broşür hazır ve halka ulaşmasını sağlar
- Halkın müdürlüğümüzden beklenti,istek ve taleplerini ,çalışmalarımızla ilgili duygu ve düşüncelerini tespit etmek için kamuoyu yoklaması yapar
- Belediyemizin hizmetlerinde toplumun her kesiminin yararlanması için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapar
- Özürlü,yaşlı,bakıma muhtaç olan vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenler ve belediyemize rahat ulaşabilmeleri için gerekli tedbirleri alır
- Başarılı öğrencileri ve ilçeyi başarı ile temsil etmiş sporcuları teşvik edici etkinliklerde bulunur ve ödüllendirilmeleri için gerekli çalışmaları yapar
- İhtiyaç sahibi öğrencileri tespit etmek için okul müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucu kırtasiye-kıyafet yardım çalışmalarını planlar ve uygular
- Yaz okulları açarak çocukların yeteneklerinin gelişmesine ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunur
- Belediye personeli ve halkı bilgilendirici eğitim seminerleri ve konferanslar düzenler
- Toplumun her kesimine yönelik kültürel ve sanatsal kurslar açar
- Gezici Anaokulu çalışmalarını takip eder ve ilgili kurumlarla gerekli koordineyi sağlar
- Elmadağ’ı tanıtım amaçlı organizasyonlar düzenler ve bu organizasyonlardan herkesin haberdar olmasını sağlar
- Belediyenin halka yönelik çalışmalarından, tesislerinden yapılan etkinliklere göre herkesin ücretsiz yararlanmasını sağlar

ÇALIŞMA İLKELERİ 
- Sosyal Belediyecilik ve topluma hizmet anlayışı ile hizmet vermek
- Belediyemizin imkanlarından  ve hizmetlerinden toplumun her kesiminin eşit şekilde yararlanmasını sağlamak
- Sürekli bir iyileştirme ve geliştirme mantığı, bütün çalışanların ilgi ve katılımı, güler yüz ve zamanlı hizmet anlayışı ile halkımıza hizmet vermek 
- Önce insan felsefesini çalışma ilkesi olarak benimsemek ve doğrultuda davranışlar geliştirmek
- Kültürel ve tarihsel mirasa sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak
- Sosyal Sorumluluk Projeleri üreterek kültürümüzde var olan yardımlaşma ve paylaşım duygusunu ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak
- Gelenek ve göreneklerini bilen, manevi değerlerine sahip çıkan çocukların yetişmesini sağlamak
- Teknolojiyi yakından takip eden,çevresinde ki olup bitenden haberdar olan bilinçli,kültürlü ve eğitimli bireyler yetişmesine olanak sağlamak ve bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek
- Yaşayan ya da ebediyete intikal etmiş değerlerine sahip çıkmak ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak
- ‘Özgürlüğe Yol Verin’ parolası ile yola çıkarak engelli bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili çalışmalara yön vermek
- Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmak ve ulaşılabilir olmak
- Toplumun her kesimine ulaşmak ve hizmette sınır yok anlayışı ile hareket etmek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Vizyonu
Sosyal Belediyecilik ruhu ile, sosyal yardımlaşma ve paylaşım duygularının geliştirildiği, kardeşlik, dostluk duygularının pekiştirildiği, insan haklarına saygılı bir anlayış içinde toplumun her bireyinin değerli olduğunun hissettirildiği, kültürel, sosyal,sportif etkinliklerden herkesin yararlandığı,yaratıcı,gelişmeleri takip eden ve her alanda gelişmeye açık bir anlayış içinde çalışmaktadır.

 

 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr