T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
ELMADAĞ ’DA AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ’NE KATILIM

 

ELMADAĞ’DA 7 ORTAKLI AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ’NE KATILIM
Elmadağ Şehit Şener Gündem Ortaokulu, Comenius Çoklu Okul Ortaklığı kapsamında, Türkiye ile birlikte Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan dahil 7 ülke ile ortak bir proje hazırlayarak, Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Ulusal Ajans) proje başvurusunda bulunmuş ve projeleri ilgili kurum tarafından onaylanmıştır. 2013 – 2015 yıllarını kapsayacak olan


”Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Hayatta Kalmamız İçin Tek Yol” isimli projenin startı verildi.


Macaristan ve Slovakya toplantıları gerçekleşti.


Biyolojik Çeşitliliğin dünya üzerinde yok olmasına dikkat çekilmesi ve korunması, Ortak ülkelerin katılımıyla bir Avrupa Herbaryumu (kurutulmuş bitki örnekleri koleksiyonu) oluşturulması, ortak ülkeler arasında yoğun kültürel etkileşim, Tipik(bölgeye özgü) ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin belirlenmesi gibi konuları kapsayan, projenin İlk toplantısı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, 2. toplantısı da  Slovakya’nın 2. Büyük kenti Kösice’de yapıldı. Macaristan’daki ilk toplantıya ve Slovakya’daki 2. Toplantıya Şehit Şener Gündem Ortaokulu 3’er öğretmen ve 2 öğrenci ile katıldı.

Macaristan ve Slovakya’dan Türkiye’ye sıcak karşılama


Slovakya ve Macaristan’da son derece sıcak bir ortamla karşılanmış olan Elmadağ Şehit Şener Gündem Ortaokulu proje ekibimizde; öğrencilerimiz Macar ve Slovak ailelerde misafir olmuşlar ve çok güzel paylaşımlarda bulunarak, güzel dostluklar edinmişlerdir. Proje koordinatörü İlhan Türkoğlu; ”Projemizi hazırlamamızdaki ana amacımız; öğrencilerimizle birlikte dünyanın bir sorununa dikkat çekmek ve öğrencilerimizin Avrupa’yı görerek farklı kültürlerden dostluklar elde etmelerini sağlamaktı. Amaçlarımıza ulaşıyoruz. İlk 2 toplantıda Slovak ve Macar Eğitim sistemlerini ve kültürlerini öğrendik ve kendi kültürümüzden bazı örnekleri sergiledik. Ayrıca Herbaryum (kurutulmuş bitki örnekleri koleksiyonu) yapma çalışmalarımıza başladık. Laboratuar faaliyetleri, saha gezileri, botanik park incelemeleri, kültürel gösteriler, şehir gezileri vs. faaliyetlerle dolu dolu programlar geçirdik. Çalışmalarımız programımız dahilinde devam edecektir” dedi. Şehit Şener Gündem Ortaokulu,  projelerini 2015 yılı haziran ayına kadar yürütecek olup, Haziran ayının ilk haftasında proje ortaklarını Öğrenci ve Öğretmenleri ile birlikte

Türkiye’de ağırlayacaklarını belirttiler.

Proje çalışmalarına yoğun olarak destek veren Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin açıklamada; “Uluslararası kültürel etkinlikler çocuklarımızın gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Ortak ülkelerin kültürlerini tanımak, kendi kültürümüzü tanıtmak yoluyla kültür paylaşımında bulunmalarını, öğrenci ve öğretmenler arasında dostluk bağlarının kurulmasını, yurtdışı tecrübesi edinmelerini ve sosyal beceri, iletişim gibi kapasitelerinin arttırılmasına katkılarını da unutmamak gerekir. Projede emeği geçenlere teşekkür eder,Okulumuza çalışmalarında başarılar dileriz.”dedi.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr