T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
Erkan TALAS
Park ve Bahçeler Müdürü
Telefon: (0.312) 863 06 50 (134) (127)
Faks     : (0.312) 863 36 60
Park ve Bahçeler müdürlüğünün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, müdürlük bünyesindeki alt birimlerden oluşur.
 
b) Görevleri;

c) Çalışma Şekli : Müdürlüğün görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Başkan onayı ile alt birimler kurulur. Alt birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.
1. Kendi hizmet alanı içine giren işlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Belediye Başkanı'nın onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri kendi teşkilatı ile yürütmek, yürüttürmek
2. Elmadağ Belediyesinin yetki alanındaki parkları yapmak, bakım ve onarımlarını sağlamak
3. Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümü için, standartlar seviyesine ulaştırmak için park ve bahçe, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan tesis edilecek yerleri tespit etmek, ilişki kurmak, mülkiyeti belediyeye ve hazineye ait alanların etüt, proje ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.
4. Yapılan alanların bakım, onarım, koruma ve işletmesini sağlamak.
5. Kuruluş için gerekli olan bitkisel materyali temin için fidanlıklar, seralar kurmak/kurdurmak. Park bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı tanzimlerinde kullanılan oyun grupları, oturma grupları, spor aletleri ve diğer kent mobilyalarının atölyede üretimini sağlamak veya ihtiyaç halinde satın alma yolu ile temin etmek.
6. Yaya bölgelerinin tanzimini yapmak. Yeni parklara isim veya numara verilmesini sağlamak.
7. Yol ağaçlandırması yapmak ve bakımını temin etmek.
8. Başkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr