T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
İŞ VE SOSYAL HAYATTA ETKİN İLETİŞİM İÇİN EĞİTİM ALDILAR

 

Elmadağ Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezi toplantı salonunda Belediyede görev yapan Birim Müdürleri ve idari personele yönelik MEB onaylı “İş ve Sosyal Hayatta İletişim” konulu seminer düzenlendi.

Elmadağ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde rehber öğretmen olarak görev yapan Birsen Bayar tarafından verilen eğitimde; teori eğitimi,  uygulama ve  bireysel öğrenme  faaliyetleri, İnsan psikolojisi, birey ve toplum, toplumsal gruplar: Aile grupları, komşu, arkadaş, grupları, meslek grupları, baskı grupları,etkili iletişim  :İletişimin tanımı ,iletişimin öğeleri,iş hayatındaki ilişkiler (Organizasyon, örgütlenme,yönetim ve özellikleri,İç ilişkiler,liderlik,yetki kullanımı, disiplin, yetki devri, çalışanların eğitimi, Teşvik ve tedbirler, çalışanların birbirleriyle ilişkisi, dayanışma, davranış  tahmini , İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar, görgü kuraları, telefon konuşmalarında  uyulması gereken  kurallar,  kurum içerisinde kılık kıyafet yönetmeliği gibi birçok konuya kapsayan eğitim üç hafta süre ile günde iki saatten oluşmaktadır.

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin eğitimdeki amacının; Personelin bilgisini ve verimliliklerini artırarak yetişmelerini sağlamak, hizmete olan ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak ve üst görev kadrolarına hazırlamak. Personeli kamu hizmetinin anlamını, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek. Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak, iletişimde yapılan hataların önüne geçerek etkin iletişim ağı kurmak olarak aktardı.

 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr