T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Elmadağ’a Hizmetin En İyisini Sunmak İçin Bir Araya Geldiler

 

  Elmadağ Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığında, Kent Konseyi Meclisini ve Çalışma gruplarını oluşturmak üzere, Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezinde toplantı düzenlendi.

  Toplantıya katılan Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Okul Müdürleri, öğretmenler, muhtarlar, sağlık personeli,öğrenciler,esnaf,halk,Sivil Toplum Örgütü ve Siyasi Parti  Temsilcilerinden oluşan 50 kişi, İlçemizin kalkınması adına temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde İlçemizi kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak için bir araya geldiklerini belirttiler.

  Toplantı sonunda, kadın ve gençlik meclisi oluşturuldu, Kırsal kalkınma,Eğitim Bilim Kültür ve Sanat, Çevre Bilincini Geliştirmek üzere çalışma grupları belirlendi ve grup başkanları seçildi.

Kent Konseyi Faaliyetleri Tek Tek Ele Alındı

  Elmadağ Kent Konseyi, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Omaç’ın kent konseylerinin amacı, hedefleri,faaliyetleri ve çalışma ilkeleri ile ilgili genel bilgilendirmesinin ardından, her bir grup kendi arasında ayrı bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantı sonunda gruplar aldıkları kararları ve önerileri, Elmadağ Belediye Başkanlığı belediye Meclis toplantısında görüşülmek üzere Kent Konseyi Başkanlığına tutanak halinde ilettiler.

İlçemizin Kalkınması Adına Elbirliği İle Çalışacağız

  Başkan Gazi Şahin; “Bilindiği üzere,Hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, halkın hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak, kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır. “dedi.

  Şahin; “Bu bilinçle; burada hepimizin tek bir ortak hedefi var, o da Elmadağ’ımıza hizmetin en iyisini sunmak. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırarak, yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlayıp, İlçemizin kentsel, ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasına yönelik çalışmalara yoğunluk vermeliyiz.Şuna gönülden inanıyorum ki, İlçemizin kalkınması adına elbirliği ile çalışacağız ve birlikte çok verimli çalışmalar ortaya çıkaracağız.”dedi.


 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr