T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Elmadağ Hayat Kurtarma Zincirine Katıldı

 

Elmadağ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, kurum içinde belirlenen personellerine, Özel Eğitim ve İlk Yardım Merkezi tarafından İlk yardım eğitimi verildi. Alınan eğitimler sonunda Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan sınava katılarak, sınavda başarılı olan personeller ilkyardımcı olmaya hak kazandılar.

İlk Yardım Eğitimi Zorunluluk Değil, Sosyal Sorumluluktur

Özel İlkyardım ve Eğitim Merkezi Şirket Müdürü Naime Ak; “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla, 01.01.2013 tarihi itibariyle 24762 Resmi gazete yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği’nin ‘’İilyardımcı ve Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı’’ başlıklı 16. Maddesi hükmünce Tüm kurum ve kuruluşlarda Risk Analizi sınıfına göre,asgari belirli sayıda, ilgili yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezlerden en az ‘’Temel İlkyardım Eğitimi’’ sertifikası almış ‘’İLKYARDIMCI’’ bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.”dedi.
Naime Ak; “Özel ve Tüzel tüm kurum ve kuruluşların Risk Analizi Sınıfına göre asgari bulundurması gereken İlkyardımcı Sertifikasına sahip personelleri bulundurması gerekmektedir. İlkyardım Eğitimi alması hususunda göstermiş olduğu hassasiyet ve bizzat katılımları ile ilkyardımın zorunluluk değil gereklilik olduğunu vurgulayan örnek davranışlarından dolayı Elmadağ Belediyesi Başkanı Gazi Şahin’e ve Başkan Yardımcısı Davut Gündoğan’a teşekkür ederim.”dedi.

Bilinçli İlk Yardım Hayat Kurtarır

Eğitimde ve uygulamalarda bizzat yer alan Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin; “Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama olarak bildiğimiz ilkyardımın, zorunluluktan değil, sosyal bir sorumluluk olması sebebiyle, yapılacak çok küçük bilinçli bir hareketin, zor durumda olan insanı yaşama döndürecek veya yaşamda kalmasını sağlayacabileceği ve Ülkemizde ilkyardım bilincinin yerleşmesi için her aileden an az bir kişinin de bu eğitimi alması gerektiğine inanıyorum” dedi.
Katılımcıların tek tek uygulama yaptığı Eğitim sonunda Başkan Gazi Şahin’e “katılım belgesi ve teşekkür plaketi” takdim edildi.

 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr