T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Planlı şehirleşme

 

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin Elmadağ’da faaliyet gösteren mimarlık büroları temsilcilerine, İnşaat ruhsatları ile ilgili bir toplantı düzenledi.

Elmadağ Belediyesi yapı ruhsatıyla ilgili olarak bugüne kadar yapılmış hatalı uygulamalara son vermek ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin zorunlu kıldığı kararları uygulamak gayesiyle Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin başkanlığında bir toplantı düzenledi.

İnşaat ruhsatlarıyla ilgili yapılan toplantıda, imar yönetmeliğinin izin verdiği ölçüde ne gibi kolaylıkların sağlanabileceği hususu değerlendirildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde Elmadağ’da faaliyette bulunan mimarlık bürolarının temsilcileriyle ortak bir mutabakata varıldı.

Varılan mutabakata göre inşaat ruhsatlarının sağlıklı ve ivedi bir şekilde verilebilmesi için gerekli düzenlemeler tarafların onayıyla gerçekleştirildi. Mimar ve inşaat mühendislerinin yapı ruhsatlarını daha kolay almaları için evraklarla ilgili kolaylıklar sağlandı.

Başkan Şahin ”İmar ve yapı ruhsatı ile ilgili çalışmalar nitelikli bir şekilde devam ediyor.”

Elmadağ’da imar yönündeki çalışmaların Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Gazi Şahin, amaçlarının yönetmeliklere uygun, nitelikli bir şehir düzenlemesi olduğunu belirtti.

Gazi Şahin, planlı bir şehircilik anlayışı içerisinde olduğunu, imar ve ruhsat ile ilgili kuralların ve yönetmeliklerin düzenlenme amaçlarının planlı düzgün bir yapılaşma sağlamak olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. “ Kurallara riayet edersek hiçbir zaman hiçbir sıkıntı çıkmaz, kuralına göre yapılan çalışmalar sahibinin gönlünü hoş tutar ” dedi.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr