T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
IPARD II. PROĞRAMI

 

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006

Sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı oluşturmuştur.IPA

Desteği beş bileşeni içermekte olup,Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma Programının uygulamasını yürütmektedir. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPAERD 1) desteğinin 2007 – 2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamındaki uygulanması 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır.Kurumumuz tarafından faydalanıcılarımıza IPARD 1 programı boyunca 42 ilimizde gerçekleştirilen projeler için %50 ile %65 oranlarında hibe desteği verilmiştir.

 

   Ankara, merkez ilçeleri bir kenara bırakıldığında özellikle kırsal kalkınma yatırımları açısından büyük potansiyele sahiptir.IPARD-1 Programı döneminde İl Koordinatörlüğümüzce 471 proje için başvuru sahipleriyle proje imzalanmış olup toplam yatırım tutarı 482.533.566,21 TL (%75 AB Katkısı,%25 TC Katkısı,hibe oranına göre faydalandırıcı katkısı)ülke ekonomisine kazandırılmış, 260,521.508,34 TL(%75 AB Katkısı,%25 TC Katkısı) hibe desteği sağlanmış olup devam eden projelerimizin de yıl sonuna kadar ödemeleri gerçekleştirilecektir.Ankara İl Koordinatörlüğü olarak, başkentimize ve ülkemize AB standartlarında modem işletmeleri yatırıma kazandırmış bulunmaktayız.Yatırıma dönüşen projelerimizle 42 İl Koordinatörlüğü arasında birinci sırada yer almaktayız.

 

 

    2015 yılı sonu itibariyle tamamlanan, ülke ekonomisine 3.445.251.695 Lirası  hibe olmak üzere toplamda 6,9 Milyar Liralık yatırım kazandırılmıştır.(Toplam yatırım tutarına uygun harcamalar kapsamında olmayıp yatırımcı tarafından karşılanan harcamalar da dahildir) 10.726 projeye sağlanan bu hibeler ile şu ana kadar yaratılan istihdam sayısı ise 50.335 olmuştur. Bu dönemde 1.130 adet süt üretim tesisi;382 adet kırmızı et ve 726 adet kanatlı eti üretim çiftliğine; süt, et, meyve sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerini içeren toplam 447 adet tarımsal sanayi işletmesine; 7294 adet arıcılık, süs bitkisi ve tıbbi-aromatik bitki üretimi yatırımına; 332 adet yerel ürün ve el sanatları yatırımına; 372 adet kırsal turizm ve 23 adet kültür balıkçılığı yatırımının yanında 20 adet teknik destek projesi desteklenmiştir.Ayrıca bu yatırımlar kapsamında 5.354’ü traktör olmak üzere yaklaşık 343.000 makine desteklenmiştir.

 

   2017 yılı itibariyle IPARD II programının uygulanmasına geçilecektir.Kurumumuz tarafından IPARD II programı kapsamında aşağıdaki alanlarda proje kapsamında destek verilecektir.Destek verilecek alanlar ve destek oranları tedbir bazlı olarak sıralanmış olup; Atık Su ve Atık Yönetimi ile ilgili harcamalar için tedbirin hibe oranına ek %10 artış sağlanacaktır:

1)      101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Yatırımlarına Yönelik Yatırımlar

(Destek Oranı %60-%70)

a)      Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

b)      Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

c)       Beyaz Et Üreten Tarımsal İşletmeler

d)      Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

 

2)      Tarımsal ve Balıkçılık Ürünlerinin İşletmesi ve Pazarlaması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

(Destek Oranı %50)

a)  Süt İşleyen İşletmeler

b)  Süt Toplama Merkezleri

          c)  Kırmızı Et Kesimhanesi

          d)  Kanatlı Et Kesimhanesi

          e)  Et İşleme

          f)  Parçalama Tesisleri

          g)  Meyve-Sebze

          h)  Su Ürünleri

3)Çiftlik  Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

    (Destek Oranı %65)

a)      Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

b)      Arıcılık ve Arı Ürünlerinin üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması

c)       Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri

d)      Kırsal Turizm ve Rekreasyon  Faaliyetleri

e)      Kültür Balıkçılığı

f)       Makine Parkları

g)      Yenilenebilir Enerji

 

 

      Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ’nın  2014-2020  yıllarını kapsayan II. Dönemi de  I. Dönemin

devamı niteliğinde olup, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve  uygulama kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

     IPA kapsamındaki yardımların temel finansman önceliklerini gösteren belge olan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi  26 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilmiş ve bu belgede ülkemize  7 yıllık dönem için toplam 4.453,9 milyar Avro tahsis edilmiştir. Bunun 912,2 Milyon Avroluk kısmı Tarım ve Kırsal Kalkınma sektörüne ayrılmıştır. IPARD-II Bütçesi ise T.C katkısıyla birlikte toplam 1 Milyar 45 Milyon Avrodur.IPA-II faydalanıcı ülkeleri ise  Türkiye, Arnavutluk, Kosova,Karadağ,Sırbistan,Makedonya ve Bosna-Hersek ’tir.

 

   IPARD-II Programı Avrupa Komisyonu Tarafından 27 Ocak 2015 tarihinde onaylamış ve ilk başvuru çağrı ilanına 18 Aralık  2015 tarihi itibariyle çıkılmıştır.

 

IPARD-II Programının  ilk başvuru çağrı ilanı 28/Nisan/2016 tarihi itibariyle bitmiştir.Halen Ankara İl Koordinatörlüğümüzde  ve 42 ili içeren ilgili koordinatörlüklerimizde incelemeler devam etmektedir.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr