T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ

 

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmekledir. Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen ^           Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına COSME Programındaki AB üyesi ülkeler,

İzlanda, Sırbistan ve Türkiye katılmaktadır, ödül programına, Avrupa düzeyinde, binlerce yeni işletmenin kurulmasını destekleyen 3.400’dcn fazla proje başvurmuştur. Programın amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir.

2011 yılından itibaren katıldığımız ödül programının Türkiye'de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda aşağıda sayılan beş kategoride gerçekleştirilecektir:

1.          Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

2.          Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar

3.         Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: işletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “Önce küçük olanı düşün" prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar

4.         İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar

5.         Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı 7amanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere İşsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik, .edilmesine yönelik uygulamalar

Başkanlığımız tarafından seçilerek ülkemiz adına aday gösterilen, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin “Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz" projesi “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” kategorisinde 2011 yılında, Denizli Belediyesinin “Engelliler Çalışıyor” projesi “Sorumlu Girişimcilik” kategorisinde 2012 yılında ve Bursa Gürsu Belediyesinin “Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan Bir Gürsu” projesi “Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi" kategorisinde 2013 yılında birincilik ödülünü kazanmıştır.

2014 yılında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim İçin örnek Modellerin Oluşturulması" Projesi ve 2016 yılında İzmir Kalkınma Ajansının “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali "           Destek Programı” Projesi kısa listeye kalmıştır.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden belirlenen iki aday Komisyon’a bildirilecek olup başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi Başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile bir önceki yıl ödül alan kurum/kuruluş temsilcisini içeren yedi kişiden oluşmaktadır.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler anısında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir.

Başvurular, projenin en az iki yıl boyunca uygulanmış. orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydan ilişkilerini geliştirmeye yönelik

katkıları açısından değerlendirilecek olup, ödüller 23 Kasım 2017 tarihinde Talin/ Estonya 'da gerçekleştirilecek olan törende sahiplerini bulacaktır. Söz konusu türene ulusal aday olarak gösterilen tüm proje sahipleri davet edilmektedir. Yarışmaya;

   Yerel, bölgesel ve ulusal kumu kurura ve kuruluşları,

   Kamu-özel ortaklıkları

   Üniversiteler

başvurabilecektir. Avrupa Girişimciliği Teşvik ödülleri ile ilgili detaylı bilgi; http://blogs.ec.europa.eu/promotingenlerprise/ adresinde yer almaktadır.

                                         2017 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik ödüllerine başvuracak adayların

www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 28 Nisan 2017 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermeleri hususunda gereğini arz/rica ederim.

 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr