T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
1182 ADA 1 PARSEL ASKI İLANI

 Belediye Meclisimizin 02.01.2017 gün ve 11 sayılı kararı ile uygun görülmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na sunulan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.04.2017 gün ve 650 sayılı kararı ile tadilen onaylanan; Yenice Mahallesinde bulunan 1182 ada 1 no'lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr