T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Riskli Alanda Tahliye ve Yıkım İşleri Hk.

 
YENİPINAR/YENİDOĞAN MAHALLESİ
52 HEKTARLIK RİSKLİ ALAN İÇERİSİNDE
TAHLİYESİ VE YIKIMI YAPILACAK
HAK SAHİPLERİNE AİT LİSTE

UZLAŞMA SAĞLANAN VE TAPU DEVRİ YAPILAN HAK SAHİPLERİS.NO

ADI

SOYADI

ADA

PARSEL

ADRES

1

Cansever

SARITAŞ

-

6568

Yenipınar Mah. Güç Sok. No:6 Elm./ANK.

2

Hakkı

SARITAŞ

-

6786

Yenidoğan Mah. Okul Sok. No:39 Elm./ANK.

3

Müslüm

SARITAŞ

-

6567

Yenipınar Mah. Güç Sok. No:8 Elm./ANK.

4

İsmail

ŞAHİN

-

6418

Yenipınar Mah. Şahinler Sok. No:6 Elm./ANK.

Bilindiği gibi Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar Mahallelerinde yaklaşık 52 hektarlık alan, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında 2013/4365 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilmiş ve yine Belediyemiz Yenidoğan Mahallesinde yaklaşık 19,5 hektarlık alan aynı kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10.09.2013 tarih ve 5722 sayılı Olur'ları ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 27.03.2013 tarih 1418 sayılı Oluru ve 17.03.2015 tarih 1870 sayılı Oluru ile yaklaşık 71,5 hektarlık Kentsel Dönüşüm Alanı (52 ha Riskli Alan + 19,5 ha Rezerv Yapı Alanı) genelinde "yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması" konusunda Belediyemiz yetkilendirilmiştir.
Riskli Alan içerisinde uzlaşma sağlanan hak sahipleri ile üzerindeki yapılar ve eklentilerine karşılık, kat karşılığı konut sözleşmesi (Uzlaşma Tutanağı) imzalanmış ve Tapu Sicil Müdürlüğünde temlik işlemi ile hak sahipleri adına kayıtlı taşınmazların mülkiyeti Belediyemiz adına tescil edilmiştir. Bu uzlaşmalar sonucu; Belediyemiz Encümeninin kararı ile Riskli Alan içerisindeki taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların ve eklentilerinin insandan ve eşyadan tahliyesinin yapılarak yıktırılmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda; 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında 60 (altmış) gün içerisinde Riskli Alanda kalan hak sahiplerinin yapı ve eklentilerine ait kayıtlı Elektrik, Su, Doğalgaz v.b. aboneliklerinin iptal ettirilerek insandan ve eşyadan tahliye/tasfiye edilmesi ve yıkılması gerektiği tebligatla bildirilmiştir. Bu işlemler ilgilisi tarafından yapılmaz ise; Belediyemizce 6306 Kanun gereği kurumlar nezdinde yapılacak yazışmalar neticesinde yapı ve eklentilere ait kayıtlı Elektrik, Su, Doğalgaz v.b. aboneliklerinin iptal ettirilerek insandan ve eşyadan tahliye/tasfiye yapılacak ve yıkımı sağlanacaktır.Bu nedenle ilgili hak sahiplerine Kanun ve Yönetmelikler gereği ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr