T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
YEŞİLDERE FATİH MAH.BAZ İSTASYONU İHALE İLANI

 

           Belediyemiz Sınırları içerisinde; İlçemizin Yeşildere-Fatih Mahallesinde bulunan (Su Deposu Sokak) mülkiyeti Belediyemize ait 114 Ada 1 nolu parselin; bir Baz İstasyonu kurulacak kadar kısmı  (Baz İstasyonu kurulmak üzere); 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 .nci Maddesi kapsamında “ Açık Teklif Usulü”ile  3 (Üç) yıl süre ile  Kiraya verilecektir.

          1.- İhale 13.11.2017  Pazartesi günü saat 11:00’de , Yenice Mahallesi İnönü Caddesi No:59’de bulunan  Belediyemiz Hizmet Binası içerisindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

          2.- İhale edilecek işe ait İdari Şartname Belediyemiz Hizmet Binası Zemin katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 100:00.-TL  (YüzTürkLirası) karşılığı temin edilebilir.

          3.- İhale edilen işe ait ; İşin Muhammen Bedeli ,Geçici Teminat Tutarı , İhale Günü ve Saati aşağıya çıkarılmıştır.

         4.- İhaleye katılacak;

                 Tüzel  Kişi ve Kuruluşlar Ticaret Odasından veya bağlı bulundukları ilgili Dernek Kuruluşlarından alacakları üyelik belgesini veya faaliyet belgesin , imza sirkülerini (Noterden) Geçici Teminat Makbuzunu , Yetki Belgelerini ,

                Şahıslar ise Nüfus Cüzdanı Suretini , İkametgah Belgesi , Geçici Teminat Makbuzunu,

                Ortak İhaleye katılacak olanlar ise bu belgelerin yanı sıra Ortaklık Belgesini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

          5.- İhaleye katılacaklar Geçici Teminat Bedellerini İhale günü olan 13.11.2017 Pazartesi günü ihale saatine kadar Belediyemiz Veznesine yatırmaları gerekmektedir.

          6.- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde belirtilen Kişi veya Kuruluşlar kesinlikle  ihaleye katılamayacaklardır.

         7.-Kiraya verilecek alan ile ilgili  geniş bilgi almak isteyenler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

              Keyfiyet İlan Olunur.20.10.2017                                             

                                                                             

 

 

YEŞİLDERE-FATİH MAHALLESİ 114 ADA 1 NOLU PARSELİN

(BİR BAZ İSTASYONU KURULACAK KADAR ALANIN) BİR KISMININ

BAZ İSTASYONU KURULMAK ÜZERE  KİRAYA VERİLMESİNE AİT İŞİN

 

 

KİRALANACAK ALANIN ADRESİ

YILLIK / 3 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI (% 3)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

KİRA

SÜRESİ

 

Yeşildere-Fatih Mah.Su Deposu Sk.

                         Elmadağ/ANKARA

20.000.oo.-TL x 3 Yıl üzerinden 60.000.oo.-TL

(AltmışbinTürkLirası)

1.800.oo.-TL                                (3 yıl üzerinden)

(BinsekizyüzTürkLirası

 

13.11.2017

 

11:00

 

3 (üç) Yıl

 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr