T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Konusunda Farkındalık Eğitimi

 

Ankara Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 6. Dönem Desteklenmesi Uygun Bulunan Başvurular Listesi’nde Elmadağ Belediyesi’nin hazırlayıp, başvurusunu yaptığı Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Konusunda Farkındalık Eğitimi” başlıklı ve TR51/17/TD/0095 Referans No’lu, projesinin belediyemize, Elmadağ İlçesi’ne ve tüm halkımıza hayırlara vesile olmasını dileriz. 

 “Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Konusunda Farkındalık Eğitimi” başlıklı projesi TR51/17/TD/0095 Referans No’lu Projemizin Destek ve Hizmet Alım Sözleşmesi 24.01.2018 tarihinde imzalanmıştır.

             Belediye Başkanı Gazi Şahin “Kurumumuzda uygulanacak olan TKY proje eğitim programıyla; personelimizden on altı (16) kişilik bir ekibi yetiştirip, belediyenin her biriminde verimlilik esaslı yetki ve sorumluluk üstlenmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Özellikle sunulan kurumsal faaliyetlerin standartlaştırılması ve E-dokümantasyonun oluşturulabilmesi için farkındalık oluşturmayı da hedeflemiş bulunmaktayız. 10 iş günü sürecek olan eğitim sonucunda kurumsal faaliyetlerimizin kalite süreçleri ile izlenebilir olmasını da nihai hedef olarak belirlemiş durumdayız. Zaten kalkınma ajansının da amaçlarından birisinin bizim proje amaçlarımızı birebir karşıladığını görmekten de memnuniyet duymaktayız. Yerel hizmet kalitesine bu proje ile farkındalık kazandırmak ve bu konuda öncü olmak için bu proje kurumumuz tarafından hazırlanıp yürütülecektir. Toplam proje süresi 1 aydır. Eğitim sonunda yapılacak yarım günlük etkinlikle isteyen kurum ve kuruluşlarla proje sonuçları paylaşılacaktır.”dedi.

Başkan Şahin; “Toplam kalite sürecinde nihai yararlanıcıları kurumdan hizmet alan tüm toplumdur. Ayrıca yerel yönetimler açısından da iyi uygulama örneği oluşturacağı düşüncesiyle ülkemizdeki tüm belediyeler de kurumsal anlamda nihai faydalanıcılara dahil edilebilir.  Kurumsal anlamda yerel yönetim anlayışımızın modernizasyonu çerçevesinde belirlenen stratejik planların hayata geçirilebilmesi için kalite süreci proseslerinin öğrenilmesi gerekmektedir. İşte bu yüzden uygulacak proje ile, sunduğumuz hizmetin halkımızın memnuniyetini artırmaya vesile olacağına inanıyor, en kalbi selam ve saygılarımı iletiyorum.”dedi.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr