T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
247 ADA BATISI TRAFO ALANI UYGULAMA İMAR PLANI

 

        Belediye Meclisimizin 06.10.2017 gün ve 2017/290 sayılı kararı ile uygun görülen Belediyemiz Yenipınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 247 Adanın batısında bulunan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 gün ve 2485 sayılı kararı ile aynen onaylandığı belirtilmektedir.

            Bu bağlamdan hareketle; Belediye Meclisimizin 06.10.2017 gün ve 2017/290 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 gün ve 2485 sayılı kararı ile onaylanan Belediyemiz Yenipınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 247 Adanın batısında bulunan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr