T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
ŞEHİTLİK MAH. 1812 ADA 1 PARSEL BİYOGAZ ENERJİ SANTRALI İMAR PLANI

 
Belediyemiz Hasanoğlan Şehitlik Mahallesi sınırları içerisinde kadastro 1812 Ada 1 no'lu Parselde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" (Biyogaz Enerji Santrali) yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 03.11.2017 tarih ve 061032005/UGP-28734 sayılı Oluru ile 3194 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ve 644 sayılı K.H.K.'nın 7 (k) maddesine göre onaylanmıştır.İlgide kayıtlı yazı ile onaylı Uygulama İmar Planına istinaden hazırlanmış olan ve
Belediyemiz Encümeni'nin 22.01.2018 tarih ve 15 sayılı Kararı ile 3194 sayılı Kanun'un 18. ve 19. maddesine göre uygun görülen Belediyemiz Hasanoğlan Şehitlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kadastro 1812 Ada 1 no'lu Parsel ile 1550,43 m2 ihdas alanını kapsayan 96155 no'lu İmar uygulamasının (Parselasyon Planı) , 5216 sayılı BüyükGehir Belediye
Kanun'un 7/b maddesine göre Ankara BüyükGehir Belediye Encümen'in 15.02.2018 tarih ve 424 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiştir.
Bu doğrultuda Belediyemiz Hasanoğlan Şehitlik Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan kadastro 1812 Ada 1 no'lu Parsel ile 1550,43 m2 ihdas alanını kapsayan 96155 no'lu İmar Uygulamasının (Parselasyon Planı), İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre ilane duyurulur.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr