T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
Misyon Vizyon Kalite Politikası ve Temel Değerlerimiz

 

MİSYON
Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, çağdaş, bütünlükçü ve katılımcı bir anlayış ile eşitliği  esas alarak Halk ile devlet arasında köprü olmak, Belediyemizden hizmet alan hedef kitlenin yaşamsal alanlarını modernleştirmek,fiziki standartlarını yükseltmek, çalışanında vatandaşında mutlu olduğu şeffaf ve gelişmeye açık verimli,etkin güler yüzlü bir belediye olmak.

VİZYON
Tarihsel ve kültürel değerlere saygılı, Çevreye dost ve sürdürülebilir çağdaş kentsel yaşam alanları oluşturmak,Ayrımsız, gelişmeye geliştirmeye açık ,katılımcı,plan ve projelere önem veren, bir belediye olmak.

TEMEL DEGERLER :
VATANDAŞ ODAKLILIK :
Belediyemiz  var oluş sebebinin  vatandaş olduğunun bilincinde olarak vatandaş memnuniyetini odağına almıştır.


ÇEVRE VE KÜLTÜRE DUYARLILIK: Belediyemiz yapmış olduğu  bütün hizmetlerde çevreye ve kültüre saygılıdır.Geri kazanılması  imkansız  değerleri ön planda tutar ve onları yaşatır.
 
SÜREKLİ IYILEŞTİRME :
Belediyemiz sürekli iyileştirmeyi  gelişimin tek aracı olarak görür ve hiç bir zaman  durağan kalmaz.Çalışanlarımız bilir ki daha iyisi mutlaka vardır ve Elmadağlılar onu hak ediyordur.

YENİLEŞİM:
Elmadağ belediyesi olarak biliriz ki yenileşemeyen  her şey  yok olur bizde belediye hizmetlerini sürekli yenilikleri takip ederek güncelleriz.

ŞEFFAFLIK VE KATILIMCILIK :
Belediyemiz yapmış olduğu bütün hizmetlerin  şeffaf ve  hesap verilebilir  olmasına özen gösterir .Yapılan hizmetleri planlarken toplumun her kesiminin görüsünü sorarak katılımcılığı sağlar

KALİTE  POLİTİKASI
Elmadağ belediyesi olarak  ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi standartlarının  bütün gereklerini tavizsiz yerine getirerek sürekli iyileştirmelerle  vatandaşa kaliteli hizmet üreteceğimizi ve vatandasın sorunlarına zamanında çözüm üreteceğimizi taahhüt ederiz

MÜŞTERİ YÖNETİM SİSTEMİ
VATANDAŞ MEMNUNİYET POLİTİKASI
Belediyemize gelen şikayetler (e-mailler, telefon, fax, dilekçe ve yüz yüze) görüşmelerden ortaya çıkan talepler İstek Takip otomasyon programında toplanmaktadır. İstek Takip Programı yolu ile tespit edilen müşteri şikayetleri veya teşekkürlerin yoğunlaştığı yerler, konular ve zamanları, müşterilerin hizmetlerinden beklentileri ve memnuniyeti açısından önem arz etmektedir.

 Şikayetleri cevaplandırmaya yönelik olarak, şikayetin alındığı aynı gün şikayetçiye bildirilir, şikayetler en geç 3 gün içinde ilgili müdürlüğe iletilir, 5.günde çözüm sunulur ve şikayetin türü/derecesine göre değerlendirme yapılarak çözüm süreci başlatılır. Ayrıca üst yönetim, şikayetlerin etkili ve verimli ele alınması için eğitim ve yeterli kaynak sağlayarak desteklemektedir.

Operatörler birimlerin MYS Temsilcileri ve birim müdürleri ile iletişim halinde çalışır. Operatörler gelen çağrıların (sms, e-posta, fax) şikayet, talep, beklenti, memnuniyet olup olmadığını araştırır. Eğer problem anında çözülebilecekse vatandaşa cevap verir ve çözüm üretir. Eğer problem anında çözülmüyor ise MYS İstek Takip Programında çağrı sahibi adına gerekli bilgileri alarak bir istek açar. Söz konusu istek on dakika içerisinde ilgili birim müdürüne kurum içi portalı vasıtası ile yönlendirilir.
Eğer gelen çağrı çok hızla çözülmesi gereken problem ise (yaralı sokak hayvanları, Doğal afet, Yangın, Cenaze, Sokak hayvanı saldırısı vb gibi) operatörler durumu MYS İstek Takip sisteminde kayıt altına alır. İlgili birim yöneticisine yönlendirir ve ilgili birim yöneticisini telefonla uyarır.
Kurumumuz müşterilerimizin her türlü şikayetini memnuniyetle karşılayarak, mümkün olan en kısa sürede en uygun çözümü sunmayı taahhüt eder. Her bir şikayet; adil, objektif ve tarafsız olarak, etkin ve verimli bir şekilde ve gerektiğinde yeterli kaynak sağlanarak ele alınır ve sonuçlandırılır. Sonuçlandırıldıktan sonra Geri Besleme yapılarak müşterilerimizin memnuniyetleri değerlendirilir.
Kurumun şikayete ve şikayetçiye bakış açısı, şikayeti ele alma yöntemi, şikayeti nasıl çözeceği ve nasıl sonuçlandıracağı MYS.P.(7.5.).01 kodlu Müşteri Yönetim Sistemi prosedüründe açıklanmış olup bu prosedür kurum içi portalından kurum çalışanlarına ve Web sayfasından vatandaşlara duyurulur. Ayrıca kurum kalite politikası aracılığı ile müşteriye olan taahhüdünü de web sayfasından kamu oyuna ilan eder. 
Elmadağ Belediyesi ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesi
Elmadağ Belediyesi, vatandaşların şikayet ve taleplerinin zamanında çözümlenmesi ve etkin olarak geri dönüşüm yapılarak vatandaşın memnuniyetini sağlamak amacıyla,  sistemin altyapısını ve gerekli eğitim çalışmalarını tamamlayıp, vatandaş istek ve şikayetlerinin yönetimini, başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi sonucunda,  “TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgesini” almaya hak kazandı.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr