ARAMA

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık Sın...

Geri

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı

5 Temmuz 2022

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI 

 

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir. Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenen aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur. 

SINAV DUYURUSU 

1. Sınavla ilgili “Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı” 17/06/2022 tarihinde www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 

2. Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu ve sınav kılavuzu 17/06/2022 tarihinde www.ankusem.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 

SINAV BAŞVURUSU

 3. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi,eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin, 20.06.2022-18.07.2022 (Aday başvuru sistemi 20.06.2022 tarihinde saat 10:00 itibariyle başlayacak 18.07.2022 tarihinde saat:17.00 itibariyle tamamlanacaktır.) tarihleri arasında ANKÜSEM’e http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinden müracaat etmeleri gerekmektedir. 

4. Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 210 ₺’yi (İkiyüzon Türk Lirası KDV dahil), http://semsinav.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir.

 5. Başvurusunu yapamayan, GKGM tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir. 

SINAV GİRİŞ BELGESİ 

6. Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 05/09/2022 - 17/09/2022 tarihleri arasında http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 

7. Buna göre adaylar, sınav giriş belgelerini 05.09.2022 tarihi saat 10:00’dan itibaren sınav günü 17.09.2022 saat 10:00’a kadar http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinden almaları gerekmektedir.

 Eskişehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA Tel : (312) 258 75 66 Fax : (312) 258 75 79 İnternet Sitesi : www.tarimorman.gov.tr T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

8. Sınav Giriş Belgelerinde herhangi bir onaylatma işlemi yapılmayacaktır. 

9. Adaylar internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve Sürücü Belgesi, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.) ile sınava alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

 

SINAV UYGULAMASI, SÜRESİ ve İÇERİĞİ 

10. Sınavda 80 adet soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınavda, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. 

11. Sınav sorularının konulara göre dağılımı aşağıda belirtilmektedir. 

a) Mevzuat (16 soru) - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik - Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik 

b) Bitki Hastalıkları (16 soru) - Bakteriyoloji - Mikoloji - Viroloji - Herboloji 

c) Bitki Zararlıları (16 soru) - Entomolji - Nematoloji 

d) Mücadele Metotları (16 soru) 

e) Diğer Konular (16 soru) - Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları - Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri - Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi - Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi - Toksikoloji ve ekotoksikoloji - Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım - Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları 

Eskişehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA Tel : (312) 258 75 66 Fax : (312) 258 75 79 

İnternet Sitesi : www.tarimorman.gov.tr T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 12. Sınav konuları ile ilgili kaynaklar aşağıda belirtilmektedir. 

a) Ön lisans ve Lisans düzeyinde temel fitapatoloji, entomoloji, herboloji ders kitapları 

b) Teknik Talimatlar 

c) Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele 

d) Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele 

e) Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele 

f) Entegre Mücadele Teknik Talimatları 

g) https://bku.tarim.gov.tr h) https://bku.tarimorman.gov.tr/YararlanilacakKaynak/Liste 

13. Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ANKÜSEM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adayın kayıt esnasında sınav başvuru sisteminde ilgili kutucuğu işaretlemesi ve sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin ANKÜSEM’e aday tarafından iletilmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır. 

14. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

15. Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, 17 Eylül 2022 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00'da Ankara, İstanbul (Avrupa-Anadolu), İzmir, Antalya, Adana, Samsun, Diyarbakır illerinde yapılacaktır. 

16. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve Sürücü Belgesi, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunun dışında sınavın uygulanması ile ilgili diğer kurallar ANKÜSEM tarafından belirlenecek olup, tüm adaylar ANKÜSEM’nin belirlediği kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

17. Cevaplı soru kitapçıkları 19/09/2022-23.09.2022 tarihleri arasında (19.09.2022 saat 10:00- 23.09.2022 saat 17:00 arasında) http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 

DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR 

18. Adaylar, sınav sonuçlarını 03.10.2022 tarihinde http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. 

19. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. 

20. Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) Eskişehir Yolu 9.Km. Lodumlu / ANKARA Tel : (312) 258 75 66 Fax : (312) 258 75 79 İnternet Sitesi : www.tarimorman.gov.tr T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü iş günü içerisinde son gün saat 17:00’ye kadar (23.09.2022 saat 17:00’a kadar) yazılı olarak doğrudan ANKÜSEM’e yapabileceklerdir. Sınav sorularına itiraz dilekçelerinde ANKÜSEM’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. İtiraz ücreti yatırılmamış veya usulüne uygun yapılmayan başvurular itiraz komisyonunca değerlendirilmeyecektir. GKGM’ye yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. 

21. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde son gün saat 17:00’ye kadar (03.07.2022 tarihi saat 10:00’dan 07.10.2022 saat 17:00’a kadar) ANKÜSEM’e yapılacaktır. Sınav sonuçlarına itiraz dilekçelerinde ANKÜSEM’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

 22. Sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak olan itirazlar ANKÜSEM’e yapılacaktır. İtirazlar başvuru süresi bittikten sonra ANKÜSEM tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlar başvuru sahiplerine ANKÜSEM tarafından bildirilecektir.

 23. Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5019 IBAN: TR600001000799070641125019) 25 ₺ (Yirmibeş Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücretini (İtiraz edilecek her bir soru için 25.-TL ücret yatırılması gerekmektedir.) yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu, imza, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerinin belirtildiği bir dilekçe ile ANKÜSEM’e yapacaklardır. 

24. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile itiraz ücreti eksik ve/veya yatırılmamış, usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirilmeyecektir.

 25. Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

 

26. Sınav sonuç bilgileri ANKÜSEM tarafından 03.10.2022 tarihinde, itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra nihai sınav sonuçları ise 14.10.2022 tarihinde http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 

27. Sınav sonuçlarına ayrıca 14.10.2022 tarihi itibariyle https://bkusonuc.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden de erişim sağlanacaktır. 

28. 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır.