ARAMA

Hasanoğlan Konut bölgesi 3. etap 96202 sayılı pars...

Geri

Hasanoğlan Konut bölgesi 3. etap 96202 sayılı parselasyon planı askı ilanı

3 Ağustos 2023

        Hasanoğlan İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde bulunan imarın 238  Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 no’lu Parseller, 225 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no’lu Parseller, 223 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 no’lu Parseller, 216 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no’lu Parselleri kapsayan Hasanoğlan Konut Bölgesi 3. Etap olarak belirlenen 96202 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümeni'nin 25.05.2023 tarih ve 90 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 27.07.2023 tarih ve 1381 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesince 1 ay müddetle askıya çıkartıldığı ilanen duyurulur.