ARAMA

Bahçelievler Mahallesi İmar Planı Değişikliği Hk.

Geri

Bahçelievler Mahallesi İmar Planı Değişikliği Hk.

23 Mayıs 2024

Belediyemiz Meclisinin 14.10.2023 gün ve 2023/252 sayılı kararı ile uygun görülen, Bahçelievler Mahallesi 1240 adanın doğusundaki park alanında trafo yeri, 1272 adanın kuzeyindeki park alanında dağıtım merkezi ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2024 gün ve 395 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesi gereği 23.05.2024-23.06.2024 tarihleri arasında 30 gün askıya çıkarılmıştır.