ARAMA

Belediyemiz Kayadibi Mahallesi sınırları içerisind...

Geri

Belediyemiz Kayadibi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 139 Ada 55, 56, 57, 58 ve 60 no’lu parseller ve 140 Ada 39 ve 59 no’lu Parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Meclisinin 01.09.2023 tarih ve 2023/222 sayılı Kararı ile uyg

3 Nisan 2024

       Belediyemiz Kayadibi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 139 Ada 55, 56, 57, 58 ve 60 no’lu parseller ve 140 Ada 39 ve 59 no’lu Parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Meclisinin 01.09.2023 tarih ve 2023/222 sayılı Kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2023 tarih ve 1829 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

                 Mer'i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesince firma tarafından hazırlanan 96196 sayılı parselasyon dosyasın 19. Maddesine göre Belediyemiz Encümeni'nin 29.02.2024 tarih ve 20 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesince Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 28.03.2024 tarih ve 622 sayılı onaylanmıştır.

                Onaylanan 96196 sayılı Parselasyon Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesince 1 ay müddet ile askıya çıkartıldığı ilanen duyrulur.