ARAMA

Elmadağ – Hasanoğlan Mezbaha (Kesimhane) Projeleri

Geri

Proje Başlangıç Tarihi : 10-11-2020
Proje Bitiş Tarihi : 01-06-2022

Bölgenin kesim ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomiyi canlandırmak, istihdamı desteklemek, halka hijyenik ve sağlıklı et ulaştırmak amacıyla Mezbaha ve Hayvan Satış Kompleksi projesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği Ankara büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2020 tarih ve 1493 sayılı kararı ile onaylanmış olup. Parselasyon çalışması devam etmektedir.

Şehitlik Mahallesinde inşa edilecek olan tesis 100 Büyükbaş - 100 Küçükbaş hayvan için işlem yapacak kapasitede olup; içerisinde soğuk hava depoları, veteriner odası, laboratuvar, kelle işkembe gibi ayrı birimlere sahiptir. Tesiste ayrıca hayvan satış işleri de yapılabilecektir.