ARAMA

Yenidoğan Mahallesi 96189 Sayılı Parselasyon Planı...

Geri

Yenidoğan Mahallesi 96189 Sayılı Parselasyon Planı (Çaykur Fabrika ve Çevresi) Hk.

5 Nisan 2023

Belediyemiz Yenidoğan Mahallesi (tapulama Elmadağ-Merkez Mahallesi) sınırları içerisinde bulunan 10068, 10069, 11098, 11099 nolu parseller ile tescil harici alanı kapsayan Çaykur Fabrikası ve Çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisi’nin 10.06.2019 tarih ve 113 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14.10.2021 tarih ve 2152 sayılı kararı ile  onaylanmıştır. Söz konusu plan kapsamında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesince hazırlanan 96189 sayılı parselasyon planı Belediyemiz Encümeni'nin 18.08.2022 tarih ve 53 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 16.03.2023 tarih ve 512 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

        Bu doğrultuda 96189 sayılı parselasyon planının İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre 30 gün süreyle askıya çıkartıldığı ilanen duyrulur.